İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Şirketimizin insan kaynağı ihtiyaçları, hedeflerimiz doğrultusunda belirlenmekte ve işe alımlarda Çahan Dijital Baskı kurum kültürüne uygun yenilikçi ve değişime açık adayları istihdam etmeyi amaçlıyoruz.

  • Çahan Dijital Baskı aday veri tabanından pozisyona uygun olan adaylar görüşmeye davet edilir.
  • Davet edilen adaylarla İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ön görüşme yapılır. Ön görüşme sonrasında gerekli olan durumlarda adaya teknik uygulama ve/veya yabancı dil testi yapılır ve iş yeri hekimi tarafından muayene edilmesi sağlanır.
  • Uygun olan adaylar için referans araştırması yapılır.
  • Bölüm yöneticisi tarafından uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılarak seçim süreci sonlandırılır.
  • Seçimi yapılan aday dışında kalan adaylar veri tabanında saklanır ve kendilerine mutlaka geri dönüş yapılır.
  • İşbaşı yapan yeni çalışanların oryantasyon ve İSG eğitimleri ile adaptasyonu sağlanır.