Kurumsal

İnsan Hakları Politikası

Çahan Dijital Baskı San. ve Tic. AŞ olarak;

 • Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini de içine alan uluslararası insan hakları ilkelerini kendimize rehber edinmeyi
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde insan haklarına uygun davranmayı ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmeyi
 • Çalışmalarını tüm hukuki gerekliliklere uyarak, tüm insanların haklarına ve onuruna saygı duyacak bir şekilde yürütmeyi
 • Çalışanlarına din, dil, ırk, mezhep, yaş, renk, milliyet, sosyal köken ve cinsiyet ayrımı yapmadan, eşit fırsatlar sunmayı, eşit davranmayı
 • İnsan kaynağı seçiminde yetkinlik ve deneyimi; ücretlendirme ve terfi süreçlerinde yetkinlik, performans ve kıdemi temel alarak hareket etmeyi
 • Zorla çalıştırmayı kabul etmemeyi
 • Çocuk iş gücünü kurum bünyesinde kesinlikle çalıştırmamayı, iş ortaklarının da bu kurala uyması adına farkındalık sağlamayı
 • Çalışanların, katılımcı firmaların ve diğer paydaşlarının kişisel bilgilerinin korunması konusunda mevzuat hükümlerine uymayı ve gereklerini yerine getirmeyi
 • Çalışanlarına güvenli ve her türlü kötü muamele, ayrımcılık, taciz, istismar, suistimal ya da şiddetten uzak bir çalışma ortamı sunmayı ve ifade özgürlüğüne saygı duymayı
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun şekilde düzenlemeler geliştirmeyi ve bu konuda çalışanlarının bilinçlendirilmesini sağlamayı
 • Faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetmeyi ve hak ihlallerine karşı önlemlerini almayı, ilgili riskleri yönetmeyi

taahhüt ediyoruz.