Sürdürülebilirlik

Su & Enerji

Su ayak izimizi hesaplatmak adına çalışmalar yapmaktayız.

Enerji verimliliği bilinci oluşturmak ve enerjinin verimli kullanılması adına firmamız ve paydaşlarımızla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, enerji verimliliği yüksek ve güncel teknolojilerin kullanıldığı makinelere yatırım yaparak doğal kaynak kullanımını azaltıyoruz.