Kurumsal

İSG Politikası

Çahan Dijital Baskı San. ve Tic. AŞ olarak;

  • Proaktif iş güvenliği yaklaşımını benimseyerek tüm çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumayı
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tüm yasal gerekliliklere uymayı ve uygulamayı
  • Tüm çalışanların, güvenlik kültürünü benimseyip uygulaması için eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi
  • Çalışanların/temsilcilerin ve ilgili birimlerin katılım ve desteği ile risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı
  • Olası acil durumlar ve risklere karşı eylem planları belirleyip, uygulamayı ve etkinliğini gözden geçirmeyi
  • Mevcut yatırımlarda yapılacak değişikliklerde ve yeni yatırımları planlarken İSG risklerini gözeterek yönetmeyi
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı
  • Tüm çalışan ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarını arttırmayı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirerek bir yaşam tarzı haline getirmeyi

taahhüt ediyoruz.