Sürdürülebilirlik

Çevre

Gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakabilmek ve doğal kaynakların korunması adına, çevresel etkinin kurumsal anlamda yönetilmesini sağlıyoruz. Çevresel sürdürülebilir yol haritamız; ham madde kullanımı, enerji ve su tüketimi, sera gazı emisyonları, atık yönetimi, biyoçeşitlilik, kimyasal yönetimi ve tedarik zincirini kapsar.