Kurumsal

Çevre Politikası

Çahan Dijital Baskı San. ve Tic. A.Ş. olarak;

  • Şirket politikası ve çalışma prensibi olarak çevreye duyarlılığı esas almayı
  • Çevreyi koruma ve enerji verimliği ile ilgili yasal ve uluslararası tüm mevzuatlara uyumlu, sürdürülebilir bir çalışma düzeni kurmayı
  • Tüm mevcut üretim süreçlerinde yapılacak yeniliklerde ve yeni yatırımlarda çevre dostu teknolojiler seçmeyi
  • Doğal kaynakların verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlamayı
  • Faaliyetlerimiz sonucu atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, çevre kirliliğini önlemeye yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı
  • Sıfır atık prensibiyle üretim yapmayı
  • Kimyasal yönetim sistemi çerçevesinde, çevre dostu kimyasallar tercih ederek ekolojik üretim yapmayı
  • Çalışanları, enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevre konusunda bilinçlendirmeyi, bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemeyi
  • Karbon ve su ayak izimizi düşürmeyi
  • Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı geliştirmeyi

taahhüt ediyoruz.