Kurumsal

Su ve Enerji Politikası

Çahan Dijital Baskı San. ve Tic. AŞ olarak;

 • Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol oynamayı
 • Tüm yasa ve yönetmelikleri takip etmeyi
 • Enerjiyi verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı
 • Fosil yakıt kullanımını azaltmayı
 • Enerji ve su verimliliği kapsamında düzenlenen eğitimlere ve seminerlere katılmayı
 • Tüm çalışanlara su ve enerji verimliliği konulu eğitimler vererek farkındalığı arttırmayı
 • Enerji ve su hedefleri doğrultusunda; paydaşlarımız, tedarikçilerimiz ve tüm çalışanlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeyi
 • Elektrik tüketiminde %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmayı
 • Doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı ve alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi
 • Yeraltı su kaynaklarını korumak adına, bağlı bulunduğumuz atık su arıtma tesisine destek olarak geri kazanılan su miktarını arttırmayı  
 • Sistem ve proseslerin tasarımında enerji verimliliğini ön planda tutmayı
 • Enerji performansını arttırmak için enerji verimliliği yüksek ürünler kullanmayı, uygun teknolojiye sahip ürünleri tedarik etmeyi
 • Su tüketimini azaltmaya yönelik performansı yüksek kimyasallar kullanmayı
 • Atık suyu daha az kirleten çevre dostu kimyasalları tercih etmeyi  
 • Proses suyunun tekrar kullanım oranını arttırmayı
 • Birim ürün başına düşen su tüketimini azaltmayı
 • Enerji verilerini ölçmeyi, raporlamayı, gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi
 • Üretim verilerini düzenli olarak takip etmeyi, enerji tüketimini hem makine hem proses bazında azaltmayı, bu amaçla sürekli iyileştirmeler yapmayı
 • Yeni yatırımlarla, son teknoloji makineler tercih ederek enerji ve su tasarrufu sağlamayı

 taahhüt ediyoruz.