Kurumsal

Sürdürülebilirlik Politikası

Çahan Dijital Baskı San. ve Tic. AŞ olarak;

 • Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel, sosyal boyutlarını dikkate alarak hedefler belirlemeyi ve iyileştirme aksiyonları almayı
 • Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamayı
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum kültürüyle bütünleştirilmesi ve içselleştirilmesine ilişkin eğitimler düzenlemeyi
 • Sürdürülebilirlik çalışmaları için atık, kimyasal ve enerji yönetim sistemlerini güncel tutmayı
 • Enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı ve elektrik tüketiminde %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmayı
 • Suyun verimli kullanımını sağlamak adına farkındalık oluşturmayı ve su tüketimini sürekli azaltmayı sağlayacak projeler geliştirmeyi
 • Sürdürülebilir kalkınmanın esaslarından biri olan düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynamayı
 • Üretim faaliyetlerinden doğan sera gazı ve karbon ayak izi salınımını azaltıcı çalışmalar yapmayı
 • İklim değişikliği ile mücadele için faaliyetlerden kaynaklanan emisyon salınımları ölçmeyi ve azaltıcı çözümler bulmayı
 • Sosyoekonomik kalkınmaya, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeler geliştirmeyi ve iş birliği yapmayı
 • Sürdürülebilirlik çalışmaları ve deneyimini, uluslararası platformlardaki ortaklar ve aktif girişimler ile tüm paydaşlara aktarmayı
 • Düzenli olarak ulusal ve uluslararası marka standartlarına uyumlu çalışmalar yürütmeyi, talep edilen verileri ispatlamayı ve şeffaf olmayı
 • Baskı/boya ve terbiye işlemlerinde çevre dostu boya ve kimyasal kullanarak AR-GE, ÜR-GE çalışmaları yapmayı
 • Tedarik zincirimizdeki paydaşlarımızı sürdürülebilirlik stratejimiz ve beklentilerimiz doğrultusunda yönlendirmeyi ve belirlenen kriterlere uygun tedarikçilerle çalışmayı
 • Tedarikçi denetim süreçlerine sürdürülebilirlik kriterlerini de ekleyerek etki alanımızdaki riskleri azaltmayı
 • Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması için uluslararası kabul gören ZDHC uyumluluğunu takip etmeyi, tedarikçileri bu konuda teşvik etmeyi
 • Uluslararası geçerli Organik ve Geri Dönüşüm Sertifikaları ile istenilene uygun üretim yapmayı
 • Üretim hattımızda düzenli olarak riskleri değerlendirmeyi ve ortadan kaldırmayı
 • Sürekli iyileşme felsefesini temel alarak sürdürülebilirlik faaliyetlerini dinamik tutmayı
taahhüt ediyoruz.